0
Twój koszyk jest pusty.

Polityka prywatności


Szanowni Państwo!

 

Polityka Prywatności – Warsztaty Wokalne Studia Piosenki StArt-Off


Właścicielem serwisu jest Agnieszka Symołon prowadząca działalność pod firmą „Agencja Artystyczna StArt-Off” przy ul. Piłsudskiego 83a, 10-449 Olsztyn, NIP:739-243-48-59, dalej zwany „Studio Piosenki StArt-Off".

Korzystanie z usług Studia Piosenki StArt-Off wymaga wcześniejszego zaakceptowania zasad zawartych w Polityce Prywatności i Regulaminie Świadczenia Usług znajdujących się na tej stronie.

Studio Piosenki StArt-Off zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę nieudostępniania pod żadnym pozorem ani w żadnym wypadku danych osobowych osobom trzecim.

Dane osobowe

Studio Piosenki StArt-Off gwarantuje pełną poufność danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Wszelkie dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z serwisu są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i udostępniane tylko w zakresie potrzebnym do świadczenia usług lub innych celów zgodnych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Główną zasadą jaką kierujemy się w Polityce Prywatności jest zasada iż nigdy i pod żadnym pozorem nie sprzedajemy oraz w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych i adresowych klientów naszego serwisu.

Studio Piosenki StArt-Off zobowiązuje się nie udostępniać materiałów otrzymanych w związku ze świadczeniem usług żadnym osobom trzecim. Materiały te nie będą wykorzystywane do innych celów, niż świadczenie usług zamówionych przez osobę, która przekazała dane materiały. Materiały przesłane przez osobę korzystającą z usług Studia Piosenki StArt-Off nie będą przechowywane dłużej, niż jest to potrzebne do świadczenia usług na rzecz tej osoby, po czym zostaną trwale usunięte lub zniszczone.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszystkie informacje zamieszczane na stronach serwisu oraz przesyłane e-mailem są zamieszczane przez właściciela serwisu z pozytywnymi intencjami i w jak najlepiej pojętym interesie odbiorców. 

Brak zgody na wyżej przedstawione zasady Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania

z naszej oferty. Korzystanie z oferty Studia Piosenki StArt-Off oznacza akceptację warunków polityki prywatności.